Toi ten Nguyen thien Hung  nguoi Hue. Muon tinh lai ban la . Doan thi Hanh truoc 1982 Song o nga tu Gieng nuoc . Vung tau .  Sau da di cu qua USA.  ai biet duoc tin tuc cua Hanh xin nhan tin ve   HunNgy@aol.com   hay  Tieudieuhau2002@yahoo.de xin chan thanh cam ta

Doan, Ngoc Vu     Toi ten la Ta Ngoc Tuan (cu ngu duong Bac Dau, TP Da Nang truoc day). That mong muon duoc biet tin tuc cua nguoi  ban ten la Doan Ngoc Vu, nguoi Da Nang, hien dang cu ngu tai California.     Neu co ai biet, xin lien lac voi toi tai email: tta@sctcorp.com, or by phone     (803) 935-8619. Toi xin thanh that cam on ban rat nhieu.

 Vu~ thi. Kim Ha.nh Vu~ thi. Thuy'     Vo~ quo^'c Vinh     DDoa`n Tua^'n Linh
    
Nguye^~n Tha`nh Kha?i     Nguye^~n Thi. Mai     Nguye^~n Huy Hoa`ng
    
Toa`n the^? anh chi. em  Hu+o+'ng DDa.o Tha^`n Phong
      Ti`m ba` con va` ba.n tha^n co' te^n sau:
   
1.Vu~ thi. Kim Ha.nh (Chi. Minh,  ddi.nh cu+ o+? My~)
      
2.Vu~ thi. Thuy'( ddi.nh cu+ o+?  My~)
     
3.Vo~ quo^'c Vinh (ddi.nh cu+ ta.i Pha'p)
     
4.DDoa`n Tua^'n Linh (Pho`ng Tho^ng Tin/Lie^n La.c tra.i Andersen AFB)
      
5.Nguye^~n Tha`nh Kha?i (cu+ xa' SQKQ)
       
6.Nguye^~n Thi. Mai (Con o^ng Ng~n Ngo.c Kha')
       7.Nguye^~n Huy Hoa`ng (cu`ng em ga'i u't)
       
8.Toa`n the^? anh chi. em Hu+o+'ng DDa.o Tha^`nPhong  (phiphung/Hoa? Long..) Ma^'t lie^n la.c tu+` sau 30/04/75 va` sau khi ddi.nh cu+ ta.i Hoa Ky` na(m1975.     Ne^'u ai hay bie^'t ddu+o+.c tin tu+'c cua? nhu+~ng ngu+o+i` ne^u tre^n xin  lie^n la.c ve^`:  Tru+o+ng Quang Minh (nho+` chuye^~n Vu~ minh Ha.)     PO Box 39685   Rochester, NY 14604-9685     Hoa(.c la` ddie^.n thu+: phiphung@aol.com . thanphong5@yahoo.com     Xin tha`nh tha^.t ca?m ta.      Vu~ minh Ha.